آدرس:
سمنان-شهرک گلستان-خیابان شبنم اصلی-پلاک 319
شماره تماس
023-33437086